Genealogiesoftware Install

(Installatie-)informatie voor Windows (Vista / Windows 7, 8, 10 en 11) gebruikers

Binnen MS Windows (vanaf MS Visa) zijn door Microsoft een hoop aanpassingen gedaan mbt de beveiliging van de windowsomgeving. Hierdoor willen de programma's zonder kleine aanpassingen binnen deze windowsomgeving niet goed werken.

De meest simpele manier is het programma te installeren in de 'eigen gebruikers'-directory: c:\gebruikers\<uw naam / PC naam>\<ditprogramma>. De huidige installatiesoftware installeert de programma's (op mijn eigen PC) in : "C:\Users\Hans-werk\Documents\" of te wel "C:\Gebruikers\Hans-werk\Documenten\"Waarbij "Hans-werk" dus de aangelogde gebruiker is op de PC.

Wanneer u de software elders (niet onder bijv. de gebruikers directorie) wilt installeren dan kan het nodig zijn de windows beveiliging tevreden te stellen. U dient dan te zorgen voor de benodigde aanpassingen.

Windows 11:

De installatie voor windows 11 werkt normaal gesproken goed (eventueel testen door het demoprogramma te installeren, te vinden op de pagina van het betreffende programma).

Na installatie het programma nog niet direct opstarten!!!! 

Eerst dient het programma icon op het bureaublad te worden aangepast.

 Rechtsklik op het buro-blad ikoon van het programma 

 • Rechtsklik op het buro-blad ikoon van het programma
 • Klik nu op 'Eigenschappen'
 • In het 'Eigenschappen-scherm' open de tab 'Compatibiliteit':

eigenschappen W11

Bij "Compatibiliteitsmodus": Vink de optie "Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus voor:" aan en selecteer in het keuzevak daaronder "Windows 7".

Vervolgens bij "Instellingen": Vink de optie "Dit programma als Administrator uitvoeren" aan.

Het programma zou nu normaal moeten werken.

Algemeen :

Eerste oplossing:

Wanneer het (bidprentjes)programma wordt gestart kan het zijn dat er een melding verschijnt dat een bestand niet is gevonden.

Bestand niet gevonden

of wellicht deze (of nog een ander scherm):

Bestand niet gevonden 2

Dit is niet juist, maar de MS Windows beveiliging die het programma onjuist laat werken.

Klik nu in ieder geval (wanneer mogelijk) op de Nee / No - knop om het programma af te sluiten.

Dit windows beveiligings 'probleem'is als volgt op te lossen:

 • Rechtsklik op het buro-blad ikoon van het programma
 • Klik nu op 'Eigenschappen'
 • In het 'Eigenschappen-scherm' open de tab 'Beveiliging'

Eigenschappen

 • Klik dan op de 'Bewerken....' knop

Machtigingen

 • Selecteer hier uw account bij 'Namen van groepen of gebruikers' (het account weermee u werkt op de PC - In dit voorbeeld dus hans (hans-PC\hans)
 • Klik nu het selectievakje aan onder 'Toestaan', achter 'Volledig beheer'
 • Klik op 'Toepassen'
 • Klik op 'OK'
 • klik nu in het 'eigenschappen'-scherm ook op 'Geavanceerd' (of Compatibiliteit, afhankelijk van de windows-versie) :

Administrator             admin2

 • Selecteer nu het vakje voor 'Als administrator uitvoeren' / 'Dit programma alsadministrator uitvoeren'
 • Klik nu op 'Toepassen' (als her rechter scherm aanwezig is) en / of klik op 'OK'
 • Klik nu in het eigenschappen-scherm ook op 'OK'

Nu klikken op het buro-blad ikoon van het programma zal waarschijnlijk eerst het gebruikersaccountbeheer scherm van windows doen verschijnen.

Klik op de Ja-knop en het programma zal netjes starten en naar behoren werken.

Let op: doe deze stappen ook voor de link naar het programma in het windows startmenu (in de map van het programma), want anders gaat het alsnog fout wanneer die link wordt gebruikt om het programma te starten.

Mocht dit niet helpen om het programma netjes te doen starten, kijk dan even naar de volgende zaken:

Het gaat hier om twee zaken:

 • De databaseomgeving : Aanpassing van de plaats waar een administratiebestand wordt opgeslagen (Na de installatie van het programma - Bidprentjes / HORG / Rouwkaarten / Ansichtkaarten), en

 • De installatielocatie of compatibiliteits-mode.

Windows 7&8:

Een hulp voor Windows 7 (en8) via : http://www.sevenforums.com/tutorials/316-compatibility-mode.html (engels), of http://www.clickx.be/hintsentips/112795/compatibiliteit-in-windows-7/" (Nederlands),

Gelukkig zijn deze 'problemen' dus simpel op te lossen. De benodigde stappen staan hieronder vernoemd:

Databaseomgeving:

De databaseomgeving gebruikt een bestand voor administratieve doeleinden en plaatst deze standaard in de root van de 'C'-schijf : "C:\PDOXUSRS.NET". Binnen VISTA / 7 / 8 mag hiervoor niet meer de root van de 'C'-schijf worden gebruikt. Hiervoor is een directorie beschikbaar, nl.: "C:\USERS\PUBLIC".

 • Open via de "Start-knop" het configuratiescherm.
 • Dubbelklik nu op de "BDE Administrator"

BDE admin

 • Deze zal nu starten. Activeer zonodig het tabblad 'Configuration' : 

BDE Config

 

 

 

 

 

 

 • Klik nu vervolgens onder 'Configuration' op : Drivers, Native en Paradox. Onderstaande scherm zal nu zichtbaar zijn:

BDE admin config

 • Dubbelklik nu op "C:\", rechts naast "NET DIR". Het volgende scherm zal verschijnen:

Select directory

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dubbelklik nu op 'C:\' in het schermpje onder 'Directories' om alle directories in de root van C: zichtbaar te maken.
 • Ga nu in de 'directories'-lijst naar de 'users'-directorie en dubbelklik daarop.
 • Ga in de users-directorie nu naar de 'public'-directorie en dubbelklik ook daarop. We hebben nu een scherm als hieronder:

Select directory 2

 

 

 

 

 

 

  

 

 • Klik nu op OK.
 • Ga in de BDE-administrator naar het menuitem 'Object' - 'Exit'.
 • Er wordt gevraagd of de wijzigingen moeten worden opgeslagen. Klik nu op 'Yes' en vervolgens op 'OK'.
 • Start het programma (Bidprentjes / HORG / Rouwkaarten) opnieuw op en alles zou nu goed moeten werken.

Wanneer de BDE administrator niet te vinden is zoals hierboven aangegeven, dan kan de BDE omgeving worden geinstalleerd middels een extra installatiebestand : BDE-installatie (ca 4 Mb).  (Een uitpakprogramma is zo nodig op te halen op https://www.downloaden.nl/compressie/)

 • Dubbelklik op de link hierboven om het programma te downloaden.
 • Activeer nu het zojuist opgehaalde bestand om het uit te pakken.
 • Ga na het uitpakken naar de locatie waar de uitgepakte bestanden staan en dubbelklik op het bestand 'SETUP.EXE'.
 • Klik tijdens de installatie vervolgens op: Next, Next en Finish.
 • Hierna zou bovenstaande procedure te volgen moeten zijn.

Installatie directorie:

Door de extra controle tegen ‘verkeerde’ programma’s heeft Microsoft de nodige aanpassingen gemaakt in de windows omgeving. Hierdoor moet er voor het goed werken van de progamma's een aanpassing gedaan worden tijdens en na de installatie.

Standaard wordt door het installatieprogramma de installatiedirectorie ingesteld op “C:\Program Files\KSV\Bidprentjes Programma” (voor het bidprentjesprogramma). Start de installatie tot het volgende scherm verschijnt:

Kies bestemming

 

 

 

  

 

 

 

 

 • Klik hier op de ‘Browse’-knop en in het scherm dat dan verschijnt:

kies directorie

 

 

  

 

 

 

 

 

De installatie-directorie bij ‘Path’ veranderen in bijv.: “c:\users\public\Bidprentjes Programma” (voor het 'Bidprentjes Programma'; voor de andere programma's de bijbehorende benaming gebruiken).

Door deze nieuwe locatie binnen "c:\users\public" ("c:\gebruikers\openbaar" in de explorerweergave van de nederlandse windowsversies) kan het programma ‘normaal’ werken.

Een andere oplossing is de ‘compatibiliteit’ van het programma aan te passen:

Compatibiliteit:

Om de comatibiliteit aan te passen moeten we beginnen met 'rechts-klikken' op het programma-ikoon op het bureaublad of in het start menu. Er opent dan een menu. Kies in dit menu voor het menuitem 'Eigenschappen' (Properties in de engelse versie van Windows).

In het scherm dat vervolgens verschijnt kiezen voor de tab 'Compatibiliteit':

Compatibiliteit

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hier bij de 'Compatibilieteitsmodus' kiezen voor Windows XP, met de hoogste versie van het service pack, en het vinkje aanzetten bij 'Dit prgramma.....'. Nu op "Toepassen" en vervolgens op "OK" klikken.

Succes met het programma en MS - Windows!!